Par mums
Vēsture
Jaunais dievnams
Mēs ticam
Mēs ticam
Mazais Katehisms
Kristīgā mācība
No Mārtiņa Lutera
Garīgi raksti
Pārbaudi sevi
Svētdienas skola
Foto albums
Audio sprediķi
 2012/2013 gads
 2013/2014. gads
 2014/2015 gads
 2019. gads
VIDEO
Ziedojumilapas: 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50  51
     Draudze ir un paliek tas kalns, kurā piedzīvot apskaidroto Kristus vaigu. Tā ir vieta, kurai Viņš neiet garām, bet ienāk, lai mēs saņemtu žēlastību un atkal žēlastību, lai mums nebūtu jājūtas atstumtiem, pazemotiem, apkaunotiem savu grēku dēļ.
 
 lasīt tālak »

        Atcerēsimies ļaunais ir šīs pasaules kungs tikai vienā konkrētā brīdi – tad, ja izvēlamies viņam paklausīt vairāk nekā Dievam. Tā pieder viņam tikai tik ilgi un tik tālu, cik mēs esam gatavi mesties viņa priekšā zemē un aizmirsts savu Radītāju. Tik ilgi, kamēr mēs Radītaja vietā esam gatavi pielūgt radību.


 
 lasīt tālak »
     Abi šie notikumi, jeb abas šīs sarunas viena otrai līdzās nav nejaušība. Tās parāda cik daudz mēs redzam vai neredzam Jēzū Kristū? Ko mēs vēlamies Viņā redzēt un ko labprāt iespējams nemaz neredzētu?
 
 lasīt tālak »
       Jā, Tas ir mūsu Brīnišķā Kunga upura ceļš, kuram nav savu labo un slikto, ir tikai tie, kas ir gatavi šo upura ceļu pieņemt par savējo. Dievs ienāk pasaulē, kļūst par cilvēku ne tāpēc, ka ir tik ļoti noilgojies šajā pasaulē padzīvot kādu brīdi, bet gan tāpēc, ka šī pasaule bez Viņa vienkārši ir lemta bojā ejai.
 
 lasīt tālak »

      Lai labāk saprastu ši stāstā jēgu, būtu svarīgi paskatīties, kāda ir šī stāsta vieta evaņģēlijā. Kur tas atrodas Jēzus dzīvē un sludināšanā... ar ko Viņš runā, kam šis stāst tiek stāstīts, kam adresēts? Kas ir pirms brīža ir noticis un kas notiks uzreiz pēc šī stāsta?


 
 lasīt tālak »
      Jānis šo notikumu atstāsta, kā ļoti būtisku zīmi. Kā notikumu, kas ārīgi redzamā veidā mums parāda to ko mēs citādi nevarētu saskatīt, proti kādu garīgu īstenību un patiesību.
 
 lasīt tālak »
       Šodien aprakstītā situcija ir ļoti līdzīga, kādā mēs atrodamies patreiz... mēs dzirdējām - Un, kad svētku dienas bija pagājušas ... Tas ir noteikti ļoti vērtīgs jautājums... kas ar mums notiek, kad svētki ir beigušies?
 
 lasīt tālak »
     Gaišie svētki it kā paiet, bet gada tumšākais laiks paliek.... kādam tas var radīt vilšanos... Un tad nāk Zvaigznes diena, atnesdama līdz mums pravieša balsi: Pacel savas acis un skaties visapkārt!
 
 lasīt tālak »
    Pats būtiskākais, kas Ziemsvētkos mums būtu jāsadzird – Dievs neko mūsu dzīvē nedarīs ar varu. Tieši tāpēc Viņš ienāca pie mums kā bērns.
 
 lasīt tālak »
       Bet kas tad ir Jānis Kristītājs...? Svētie Raksti saka, tas ir cilvēks, kas nāk pravieša spēkā lai sagatavotu ceļu Kristum. Un arī mēs tiekam gatavoti Ziemsvētkiem caur Jāni Kristītāju.
 
 lasīt tālak »
lapas: 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50  51
 KontaktiIvars Cišs

draudzes mācītājs
29536510
ivars.ciss@gertrude.lvInāra Strazdiņa

draudzes priekšniece
26199372
inarastrazdina@inbox.lv

 


Copyright © 2006; Created by MB Studija »