Par mums
Vēsture
Jaunais dievnams
Mēs ticam
Mēs ticam
Mazais Katehisms
Kristīgā mācība
No Mārtiņa Lutera
 Par grēku
 Par bauslību
 Par ticību
 Par Evaņģēliju
 Par Baznīcu
 Par Dieva Vārdu
 Par sakramentiem
 Svēto Rakstu apceres katrai dienai
Garīgi raksti
Pārbaudi sevi
Svētdienas skola
Foto albums
Audio sprediķi
VIDEO
ZiedojumiPar Dieva Vārdu

       Mums nebūs Dievu, mūsu Kungu, meklēt kaut kur tālāk projām, nekā Viņš pavēlējis. Viņš ir devis savu Vārdu.

       Kur ir Dieva Vārds, tur ir paradīze un viss.

       Bez Dieva Vārda arī paradīzē es negribētu dzīvot, bet ar Dieva Vārdu man nebūtu pat ellē mājot. 

       Ar Svētajiem Rakstiem notiek tā: kad sākam domāt, ka esam tos jau beiguši mācīties, tad tikai vēl īsti nākam pie sākuma. 

       Svētajam Dieva vārdam Rakstos tiek dots daudz nosaukumu neskaitāmi daudzo šā vārda tikumu un darbu dēļ. Tas tiek saukts par garīgo zobenu, ar kuru mums jāstājas pretī velnam un visiem garīgajiem ienaidniekiem. Tas tiek saukts par gaismu, par debesu rasu, par rīta lietu, par vakara lietu, zeltu un sudrabu, par zēlēm, drēbēm, rotu un vēl citos līdzīgos vārdos. Dieva vārds ir saukts arī par maizi, jo tas baro, uztur un stiprina dvēseli.
 
     Svētie Raksti ir Dieva vārds, kas uzrakstīts un ietverts burtu zīmēs gluži kā Kristus, mūžīgais Dieva vārds, ir apslēpts cilvēcībā. Un kā pasaule izturas pret Kristu, tāpat tā izturas arī pret rakstīto Dieva vārdu. 

     Tādēļ mums jāmācās cieši un pacietīgi turēties pie Dieva vārda nepagurt un neatlaisties, kaut arī gaidīšana turpinātos simt gadu. Jo, ja Dievs vilcinās, Viņš to dara savas žēlastības dēļ un mūsu labā lai mūsu ticība pieaugtu un kļūtu stipra un Dievs varētu vēl bagātīgāk dāvāt mums to, ko ir apsolījis. Kas lēni nāk, tas labi nāk...

 KontaktiIvars Cišs

draudzes mācītājs
29536510
ivars.ciss@gertrude.lvZane Lazdiņa

draudzes priekšniece
29493857
zane.lazdina81@gmail.com

 


Copyright © 2006; Created by MB Studija »