Par mums
Vēsture
Jaunais dievnams
Mēs ticam
Mēs ticam
Mazais Katehisms
Kristīgā mācība
No Mārtiņa Lutera
Garīgi raksti
Pārbaudi sevi
Svētdienas skola
Foto albums
Audio sprediķi
 2012/2013 gads
 2013/2014. gads
 2014/2015 gads
 2019. gads
VIDEO
ZiedojumiJēzus paēdina

     Pēc tam Jēzus devās pāri Galilejas jeb Tibērijas jūrai. Viņam sekoja liels ļaužu pūlis, jo tie redzēja zīmes, ko viņš darīja slimajiem.  Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur ar saviem mācekļiem apsēdās.  Pasha, jūdu svētki, bija tuvu.  Jēzus pacēla acis un, ieraudzījis, ka liels ļaužu pūlis nāk pie viņa, sacīja Filipam:"Kur lai pērkam maizi, ko tiem ēst?"  Viņš tā teica, to pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko darīs.  Filips viņam atbildēja:"Par divsimt denārijiem tiem maizes nepietiks, lai katrs kaut mazliet dabūtu."  Viens no viņa mācekļiem, Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, viņam sacīja: "Šeit ir kāds zēns, kuram ir piecas miežu maizes un divas zivis, bet kas gan tas ir – tik daudziem?"  Jēzus sacīja:"Lieciet ļaudīm apsēsties." Tajā vietā bija daudz zāles; un tie apsēdās – skaitā ap pieci tūkstoši vīru.  Tad Jēzus paņēma maizes un, pateicies Dievam, izdalīja mācekļiem, bet mācekļi – tiem, kas bija apsēdušies. Tāpat arī no zivīm – cik kurš gribēja.  Kad tie bija papilnam paēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem:"Salasiet pāri palikušo maizi, lai nekas nepazustu."  Tie salasīja un piepildīja divpadsmit grozus ar maizes gabaliem, kas paēdušajiem bija palikušas pāri no piecām miežu maizēm.  Tad nu ļaudis, redzēdami šo zīmi, ko viņš darīja, sacīja: "Šis patiesi ir pravietis, kam jānāk pasaulē."  Bet Jēzus, nomanīdams, ka tie grasās nākt un viņu satvert ar varu, lai celtu par ķēniņu, devās atkal viens pats uz kalnu.

                                                                      (Jāņa ev. 6:1 – 15)

Klausīties

 
 Iesūtīts: 2014.04.23 09:24
 KontaktiIvars Cišs

draudzes mācītājs
29536510
ivars.ciss@gertrude.lvInāra Strazdiņa

draudzes priekšniece
26199372
inarastrazdina@inbox.lv

 


Copyright © 2006; Created by MB Studija »