Par mums
Vēsture
Jaunais dievnams
Mēs ticam
Mēs ticam
Mazais Katehisms
Kristīgā mācība
No Mārtiņa Lutera
Garīgi raksti
Pārbaudi sevi
Svētdienas skola
Foto albums
Audio sprediķi
 2012/2013 gads
 2013/2014. gads
 2014/2015 gads
 2019. gads
VIDEO
ZiedojumiApskaidrošana kalnā

       Pēc sešām dienām Jēzus ņēma sev līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni, viņa brāli, un uzveda tos savrup kādā augstā kalnā, un viņš tapa pārveidots to priekšā – viņa vaigs mirdzēja kā saule, un viņa drēbes tapa baltas kā gaisma. Un, redzi, tiem parādījās Elija un Mozus – tie sarunājās ar Jēzu.  Un Pēteris vērsās pie Jēzus un sacīja:"Kungs, šeit mums ir labi, ja tu gribi, es šeit uzcelšu trīs teltis – vienu tev, vienu Mozum un vienu Elijam."  Kad viņš vēl runāja, redzi, spožs padebesis tos apēnoja, un pēkšņi balss no padebeša atskanēja:"Šis ir mans mīļotais Dēls, uz ko man labs prāts, klausiet viņu!" Mācekļi, to dzirdēdami, ļoti nobijušies krita uz sava vaiga. Jēzus pienāca tiem klāt un pieskāries teica: "Celieties un nebaidieties!"  Acis pacēluši, tie vairs nevienu citu neredzēja kā vienīgi Jēzu.  Kāpjot no kalna lejā, Jēzus tiem pavēlēja: "Nestāstiet nevienam par šo redzējumu, kamēr Cilvēka Dēls nebūs uzcēlies no mirušajiem."

                                                                             (Mateja 17:1 – 9)Klausīties

 
 Iesūtīts: 2014.03.24 10:57
 KontaktiIvars Cišs

draudzes mācītājs
29536510
ivars.ciss@gertrude.lvInāra Strazdiņa

draudzes priekšniece
26199372
inarastrazdina@inbox.lv

 


Copyright © 2006; Created by MB Studija »