Par mums
 Dievkalpojums
 Svētā Kristība
 Iesvēte
 Laulība
 Mirušo izvadīšana
Vēsture
Jaunais dievnams
Mēs ticam
Mēs ticam
Mazais Katehisms
Kristīgā mācība
No Mārtiņa Lutera
Garīgi raksti
Pārbaudi sevi
Svētdienas skola
Foto albums
Audio sprediķi
VIDEO
ZiedojumiSvētā Kristība

     Kristība ir Dieva Dēla Jēzus Kristus pavēlēta darbība; tā ir Derības zīme, kas apliecina piederību Jēzum Kristum. "Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis." (Mt 28:19-20) 

    Krista gan pieaugušos, gan bērnus. 

    Pieaugušie tiek kristīti, ja izsaka vēlēšanos kristīties, kopā ar draudzi piedalās dievkalpojumu svinībās, dzīvo kristīgai morālei atbilstošu dzīvesveidu, mācās kristīgo mācību draudzē noteiktā kārtībā, nokārto zināšanu pārbaudījumu un apliecina savu kristīgo ticību. 

    Bērnus krista uz vecāku ticības apliecināšanas pamata. Pie vecāku ticības apliecināšanas pieder arī dalība dievkalpojumos un kristīgai morālei atbilstošs dzīvesveids. Vecākiem jābūt kristītiem un iesvētītiem. Kristībās vecāki Dieva un draudzes priekšā sola kristīgi audzināt un mācīt kristīgo ticību. Arī krustvecākiem jābūt kristiešiem. 
 
 KontaktiIvars Cišs

draudzes mācītājs
29536510
ivars.ciss@gertrude.lvZane Lazdiņa

draudzes priekšniece
29493857
zane.lazdina81@gmail.com

 


Copyright © 2006; Created by MB Studija »