Par mums
 Dievkalpojums
 Svētā Kristība
 Iesvēte
 Laulība
 Mirušo izvadīšana
Vēsture
Jaunais dievnams
Mēs ticam
Mēs ticam
Mazais Katehisms
Kristīgā mācība
No Mārtiņa Lutera
Garīgi raksti
Pārbaudi sevi
Svētdienas skola
Foto albums
Audio sprediķi
VIDEO
ZiedojumiDievkalpojums

      Dievkalpojums ir Kristus ticīgā cilvēka nedēļas centrālais notikums. Dievkalpojumā tiek svinēts, satikts, pielūgts, slavēts un pagodināts Kristus Jēzus, Dzīvā Dieva Dzīvais un Mūžīgais Vārds. Dievkalpojumā cilvēks saņem grēku piedošanu, dziedināšanu, Dzīvības vārdus un ir galda kopībā ar Dievu. 
    Bībele liecina, ka, kad pirmajā nedēļas dienā mācekļi bija sapulcējušies vienkopus, Jēzus nāca un stājās viņu vidū. Pirmā nedēļas diena tiek saukta par Kunga dienu un atbilst tagadējai svētdienai. Pirmajos Vasarsvētkos, kad mācekļi bija sapulcējušies vienkopus, Svētais Gars nāca pār viņiem. 
    Dievkalpojumu svin visa draudze, bet cilvēki ar dažādām dāvanām, piemēram, muzikalitāti, kalpo. Draudze pilnvaro mācītāju vadīt dievkalpojumu. Dievkalpojumā kalpo arī pērminderi (mācītāja palīgi), dežuranti, diakoni, svētdienas skolas skolotāji u.c.
Dievkalpojumā draudze mācās izprast Dieva gribu un saskaņā ar to veidot savu dzīvi. Dievkalpojuma centrālais notikums - Vakarēdiens jeb Dievgalda kopība, kurā drīkst piedalīties kristītie un iesvētītie draudzes locekļi.
Ērgļu draudzē dievkalpojumu svin pēc LELB C kārtības (Jaunajā dziesmu grāmatā - "Dievkalpojums II").

 
 KontaktiIvars Cišs

draudzes mācītājs
29536510
ivars.ciss@gertrude.lvZane Lazdiņa

draudzes priekšniece
29493857
zane.lazdina81@gmail.com

 


Copyright © 2006; Created by MB Studija »