Par mums
Vēsture
 Par draudzi
 Dievnamu vēsture
Jaunais dievnams
Mēs ticam
Mēs ticam
Mazais Katehisms
Kristīgā mācība
No Mārtiņa Lutera
Garīgi raksti
Pārbaudi sevi
Svētdienas skola
Foto albums
Audio sprediķi
VIDEO
ZiedojumiPar draudzi

“Dievs neļaus savai laivai grimt” 
                                                Dr. Mārtiņš Luters

       Par evaņģēliski luteriskās draudzes darbības sākumu mēs varam minēt 1540. gadu, kad Ērgļos nonāca 1530. gadā Vācijā atskanējusī luteriskās reformācijas balss. Kopš šī brīža draudze ir piedzīvojis dažādus laikus. Ir pārdzīvots 2.Pasaules karš un pēc tam sekojošie Padomju Savienības okupācijas gadi. Dieva žēlastības pavadīta, draudze spēja pastāvēt pat šajā ateistiskajā un pret kristīgo ticību ļoti naidīgi noskaņotajā sistēmā. Tai nebija sava dievnama, mācītājs brauca no netālu esošās Vecpiebalgas. Dievkalpojumi tika noturēti Jumurdas kapu kapličā un pie draudzes locekļiem mājās. Neskatoties uz grūtībām, Dieva vadīta un Viņa žēlastības apņemta, neliela ticīgo grupiņa turēja ar Dievu slēgto derību visus grūtos padomju gadus.

      Līdz ar latviešu tautas atmodu un neatkarīgas Latvijas Republikas izveidošanos, Ērgļu luteriskās draudzes vēsturē tika atvērta jauna lappuse. Krītot dzelzs priekškaram, krita arī visa, pret cilvēka garu un dvēseli vērstā antireliģiskā diktatūra. 
     Draudze varēja netraucēti noturēt dievkalpojumus un pagasta cilvēki tos varēja apmeklēt. Sākumā draudzes darbojās Ērgļu veco ļaužu pansionātā un tā kapličā. Pēc tam ar pagasta vadības sirsnīgu pretimnākšanu draudze savas mājas atrada Ērgļu Saieta namā. 

   Šodien Ērgļu draudze katru svētdienu pulcējas uz dievkalpojumu savā jaunajā dievnamā.  

       Draudzē notiek misijas un evaņģelizācijas pasākumi, ir viesojušies kalpotāji pat no tādām zemēm, kā Taivana, Brazīlija, Austrālija, Zviedrija, Vācija, Somija, Igaunija u.c. Vasarā notiek draudžu dienas. Draudze sadarbojas ar mūzikas un mākslas skolu, patur redzes lokā un pēc iespējām rūpējās par jau veciem, nespēcīgiem un maznodrošinātiem apkārtnes ļaudīm.  


Skats uz Ērgļu baznīcu 1937. gads

Tīzenhauzenu ģerbonis
Tīzenhauzenu ģerbonis 
Tīzenhauzenu ģerbonis
Tīzenhauzenu ģerbonis  
Mēdemu ģerbonis
Mēdemu ģerbonis 
 KontaktiIvars Cišs

draudzes mācītājs
29536510
ivars.ciss@gertrude.lvZane Lazdiņa

draudzes priekšniece
29493857
zane.lazdina81@gmail.com

 
Copyright © 2006; Created by MB Studija »